Srbija u korenu seče pokušaj lažne države da uđe u Interpol…

Nebojša Stefanović,potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova uputio je pisma generalnom sekretaru Interpola Jirgenu Štoku i predsedniku Interpola Kim Džong Jangu u kojima je tražio da međunarodna policijska organizacija ne razmatra ponovni zahtev lažne države Kosova za prijem u članstvo.
– Od održavanja Generalne skupštine Interpola u Dubaiju 2018. godine nisu se dogodile nikakve suštinske promene koje bi dovele do odstupanja od tadašnje odluke o neprijemu takozvanog Kosova. Zapravo, jedina promena upravo ide u prilog stavovima Republike Srbije protiv ovog zahteva i ogleda se u porastu broj država koje su povukle priznanje takozvanog Kosova – naveo je Stefanović.

Dakle,Ministar je u pismima ponovio argumente Srbije koji nedvosmisleno pokazuju da i samo razmatranje ovog zahtev predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava, ali i najviših akata Interpola

.

Uslovi za prijem regulisani su Ustavom Interpola i Rezolucijom o postupku prijema u članstvo Interpola, iz kojih jasno proizilazi da je članstvo otvoreno samo za države. Ponovno stavljanje na dnevni red ovog zahteva drastično bi politizovalo rad profesionalne policijske organizacije i u oštroj je suprotnosti sa Ustavom Interpola – ističe Stefanović.

On je takođe podsetio da je prema Ustavu Interpola “strogo zabranjeno za organizaciju da preduzima ma koju intervenciju ili aktivnost političke, vojne, verske ili rasne prirode” kao i da je status južne srpske pokrajine utvrđen Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koju je Interpol u obavezi da poštuje.

Razmatranje zahteva bi svakako dovelo do upuštanja Interpola u aktivnosti političke prirode, ali i do njegove instrumentalizacije u političke svrhe. Jedna u nizu jasnih potvrda našeg stanovišta protiv ovog zahteva je svakako i odbijanje zahteva za članstvo takozvanog Kosova na Generalnoj skupštini Interpola u Dubaiju 2018. godine. Stoga smatram da treba da uzmete u obzir stavove Republike Srbije i ne razmatrate dostavljeni zahtev za članstvo u Interpolu – zaključio je Stefanović koji je uputio pisma i svim članovima Izvršnog komiteta ponaosob sa molbom da na predstojećem sastanku glasaju protiv ovog zahteva

Priština je nedavno ponovo uputila zahtev za članstvo Generalnom sekretarijatu Interpola, koji ga u skladu sa procedurama, dalje dostavlja Izvršnom komitetu, koji donosi odluku da li će ovaj zahtev biti uvršten na dnevni red Generalne skupštine Interpola.

Za odobrenje članstva potrebna je dvotrećinska većina.